Sparinvest
Forside Ordbog Ansvarsfraskrivelse Om Sparinvest Kontakt os

Arbejder dit udbytte for dig?

Vælger du at få udbetalt udbyttet af dine investeringer kontant, går du sandsynligvis glip af et merafkast på lang sigt. Vælger du derimod at geninvestere dit udbytte, kan du både opnå forrentning af dine udbytter og af det beløb, du startede med at investere. På lang sigt vil det give dig det bedste afkast af dine investeringer.

Se filmen her
Geninvestering

Arbejder dit udbytte for dig?

Vælger du at få udbetalt udbyttet af dine investeringer kontant, går du sandsynligvis glip af et merafkast på lang sigt. Vælger du derimod at geninvestere dit udbytte, kan du både opnå forrentning af dine udbytter og af det beløb, du startede med at investere. På lang sigt vil det give dig det bedste afkast af dine investeringer. Vil du vide mere om, hvordan dit udbytte kan arbejde for dig, så se filmen om geninvestering her.

Se filmen her
Afkast og udbytte

Forskellen på afkast og udbytte

Nogle tror, at succes eller fiasko ved investering i værdipapirer mest handler om, hvor stort udbyttet er. Men i virkeligheden er udbyttet kun en del af resultatet. Hvis man vil måle den reelle værdi af en investering, skal man kigge på afkastet. Vil du lære at kende forskel på begreberne og hvad de hver især betyder, kan du se filmen om afkast og udbytte.

Se filmen her

Hvorfor skal jeg investere mit udbytte igen?

Når du investerer i en investeringsforening, vil du en gang om året modtage et kontant udbytte. Udbyttet er en procentdel af de samlede indtægter, som investeringsforeningen har haft det seneste år, som i stedet for at blive i foreningen, udbetales kontant til investorerne.

Download folderen her »
Hvorfor skal jeg investere mit udbytte igen?

Ordbog

Afkast
Afkast er betegnelsen for, hvor meget en investering er vokset eller har tabt i værdi. Afkastet bliver enten opgjort i procent eller i kroner, hvor man ser på, hvor meget 100 kr. er blevet til over en given periode på eksempelvis et kalenderår, indeværende år eller på 1, 3, 5 eller 10 års sigt. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at afkastet normalt er beregnet ud fra en forudsætning om, at alle kontante udbytter er blevet geninvesteret løbende.
Udbytte
Udbyttet er den del af indtjeningen i en afdeling, som bliver udbetalt til investorerne. Udbyttet beregnes ud fra lovgivningen og regnskabsmæssige regler og ikke ud fra det faktiske resultat. Det betyder, at udbyttets størrelse reelt ikke fortæller noget om, hvordan afkastet har været. Sparinvests udbyttebetalende afdelinger udbetaler udbytte i forbindelse med generalforsamlingen som holdes hvert forår. Da udbyttet er en del af det samlede afkast, vil du som investor opleve at kursen på dine investeringsbeviser vil falde i forbindelse med udbytte-betalingen. Kursændringen vil typisk svare til det udbytte der udbetales. I en akkumulerende afdeling modtager du ikke udbytte. Udbyttet opsamles (akkumuleres) i stedet i afdelingen og indgår i kursværdien.
Geninvestering

Hvis du hverken skal bruge de penge, som du har investeret, eller udbyttet før en gang ude i fremtiden, bør du overveje at geninvestere udbyttet. Det er nemlig ikke ligegyldigt, om udbyttet er geninvesteret, står på en konto til lav forrentning eller bliver hævet til forbrug.

Når du geninvesterer udbyttet, opnår du nemlig også forrentning af udbyttet. Det betyder, at du ikke kun får forrentet det, du starter med at investere, men at du også får forrentet udbytterne. På den måde vil du på lang sigt få forrentet et stadig større beløb.

Derudover vil din beholdning af værdipapirer stige for hver gang du geninvesterer dit udbytte. Da udbyttet beregnes som kr. pr. investeringsbevis, vil du på denne måde også opnå, at der udbetales udbytte på baggrund af en større beholdning af værdipapirer.

Kurs / kursændring / kursgevinst / kurstab

Kursen på et investeringsbevis er den pris, man som investor køber eller sælger investeringsbeviset til, mens kursændringen er udtryk for, hvor meget kursen har ændret sig i enten positiv eller negativ retning.

Har man f.eks. købt en aktie til kurs 100, og sælger den til kurs 118 har man haft en kursgevinst på 18.Udvikler kursen sig derimod negativt, til f.eks. kurs 84, så har man haft et kurstab på 16.

Om Sparinvest

Sparinvest Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 af en kreds af sparekasser. Baggrunden var, at sparekasserne ønskede at tilbyde deres kunder et alternativ til deres opsparingsprodukter – især produkter, der var målrettet langsigtet opsparing.

Siden har Sparinvest udviklet sig til at være en af de eneste uafhængige udbydere af opsparingsprodukter i Danmark.

Sådan gør du

Som privat-investor kan du købe Sparinvests produkter via din investeringsrådgiver i dit pengeinstitut. Det gælder uanset, hvilket pengeinstitut du er kunde i. Sparinvest yder ikke individuel kunderådgivning. Kontakt derfor din rådgiver for, at høre mere om dine investeringsmuligheder.

Du kan læse mere om Sparinvest og vores investeringsprodukter på sparinvest.dk.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Sparinvest, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til eksempelvis vores produkter og materialer.

Du kan kontakte os via e-mail på mail mail@sparinvest.dk. Hvis du vil kontakte os pr. brev eller telefonisk, er du velkommen til at skrive til os på adresserne til højre.

Ønsker du rådgivning, henviser vi dig i stedet til dit lokale pengeinstitut.

Sparinvest
Hvidesten
Kingosvej 1
DK-2630 Taastrup
Telefon: + 45 36 34 75 00
Fax: + 45 36 34 75 99

mail@sparinvest.dk
www.sparinvest.dk

Sparinvest
Sparinvest Huset
Søndergade 3
DK-8900 Randers C
Telefon: + 45 36 34 74 00
Fax: + 45 36 34 74 99

Få mere at vide om, hvordan dit udbytte kan arbejde for dig.

Tal med din rådgiver.

Ansvarsfraskriveselse

Materialet på denne hjemmeside udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af Sparinvests produkter.

Materialet er alene udarbejdet som orientering til dig og dit pengeinstitut og skal læses sammen med foreningernes gældende prospekter og de senest offentliggjorte års- og delårsrapporter, og Sparinvest er således ikke ansvarlig for beslutninger eller dispositioner, der træffes, eller undlades at blive truffet, på baggrund af oplysninger på denne hjemmeside.

Som privat investor kan du handle Sparinvests investeringsprodukter gennem din investeringsrådgiver i dit pengeinstitut eller via netbank. Da dit eget pengeinstitut kender dig og dine forudsætninger bør du altid søge rådgivning der, inden du træffer beslutninger om investering. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet.

Til toppen